- Ministerstvo školstva SR
- Slovnaft Bratislava
- THM Prievidza
- Fortunae -bytový podnik Levice
- Podnik bytového hospodárstva Nové Zámky
- Mestský bytový podnik Dunajská Streda
- Stredoslovenské cementárne Banská Bystrica
- Krajská správa polície Banská Bystrica
- VUB, pobočka Banská Bystrica
- Zdroj Zvolen
- VZOR Zvolen
- Ústredné daňové riaditeľstvo Banská Bystrica
- OS Zvolen
- Školská správa Rožňava
- Stredisko služieb škole Zvolen
- Bytové družstvo Zvolen
- Senická mliekáreň SENICA
- Stavoprojekt Banská Bystrica
- ZŠ Detva
- SPOJE - SOU Banská Bystrica
- chata SPOJÁR L.Mikuláš
- Vojenská správa Zvolen
- Mestský podnik bytového hospodárstva spol.s.r.o. Zvolen
- Stredoslovenský plynárenský priemysel
- Bytový podnik Štúrovo
- IMUNA Šarišské Michaľany
- Detský domov Slon
- Správa mestských budov Handlová
- Gemerská mliekáreň Rim.Sobota
- Nemocnica Lučenec
- Stavebné bytové družstvo Lučenec
- Kúpele Vyšné Ružbachy
- Závod rozvodu tepla Bratislava
- SKAL CO Skalica
- Krajská prokuratúra Banská Bystrica 
- SES Tlmače
- Púchovský mäsopriemysel
- BME Nováky
- Dopravoprojekt Bratislava
- Milex Levice
- AQUA Prešov
- CHIRANA Stará Turá
- ENO Zemianske Kostoľany
- Slovtransgaz Ivánka pri Nitre
- Molnlycke Gem.Hôrka
- SIM Bardejov
- BARMO-byt.agentúra MO
- ZPA Křížik
- A.K.T. Banská Bystrica
- STVAK Banská Bystrica
- Specialty Minerals Ružomberok
- Bučina Zvolen
- ŽOS Zvolen
- ZARES Banská Bystrica
- Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom
- Kúpele Dudince - Hotel Hviezda 
- NIPEC Nitra
- SAD Piešťany
- Nemocnica s poliklinikou Zvolen
- Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom
- Psychiatrická klinika Kremnica
- Národné rehabilitačné centrum Kováčová
- Horehronská liečebná spoločnosť Brusno
- Solivary Prešov
- OLO Bratislava
- ŽOS Zvolen
- SPAEZ BB
- Medic Product, Lipany
- Spravbyt, a.s. Prešov
- Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
- Kveta V.D.I. Nová Baňa
- MPBH - Šamorín
- Martino s.r.o. Ružomberok
- Minerálne vody a.s. Baldovce
- ŽP Bytos Podbrezová
- Slovenská Pošta
- Mliekáreň Zvolen
- Bytos, s.r.o. Prievidza
- Hoffmann Slovakia
- LASO , s r.o. Žilina
- MPBH Žarnovica
- KRPZ Baanská Bystrica
- Psychiatrická liečebňa Veľké Leváre
- Domov dôchodcov Topoľčany
- Mraziarne Vinica
- DEVA, a.s. Trebišov
- Real Term Veľký Krtíš
- Kveta v.d.i.Nová Baňa
- Abov in Rožňava
- Styk Banská Bystrica
- Analpo Zvolen
- Nova med Banská Bystrica
- BP-Myjava
- Recent Kováčová
- Minerálne vody Čerín
-Honterm Krupina
-Kúpele Bojnice
-Penzión-Domov dôchodcov prievidza
-Istrochem bratislava
-Merkur -doškolovacie stredisko Colnej správy Donovaly
-Železničné odb.učilište Zvolen
-Belamo Banská Bystrica
-Makyta Púchov
-Drevár Kráľova Lehota
-Technické služby Lipany
-Tauris Rimavská Sobota