• vieme vyhodnotiť kvalitu napájacej vody a navrhnúť riešenie smerujúce k dodržaniu STN 077401
  • obhliadkou sústavy, kde dochádza k prevádzkovým poruchám, vieme analyzovať a posúdiť v zmysle vyhlášky č. 74/96 z.Z., ako aj navrhnúť odstránenie závad, ktoré na základe požadaviek zrealizujeme