• Firma prevádza práce spojené s demontážou, opravou, resp. dodávkou nových častí bezpečnostnej výstroje v zmysle vyhlášky 74/96 z.z. a ich montáže.