Ponuka na vykonávanie odborných prehliadok
tlakových zariadení 


Naša firma vykonáva dlhoročne chemické čistenie energetických zariadení. V zmysle Vyhlášky ÚBP SR 74/96 Z.z. je chemické čistenie taký zásah do tlakového zariadenia, že po ňom je nutné tlakovú nádobu uviesť do prevádzky periodickou vonkajšou odbornou prehliadkou. Z toho dôvodu sme rozšírili našu činnosť o odborné prehliadky vyhradených technických zariadení. Naša firma ma troch odborných pracovníkov, ktorí sú schopní vykonať u Vás odborné prehliadky, ako aj zabezpečiť drobné opravy VTZ vo veľmi krátkych dodacích lehotách. Zmysel našej ponuky si dovolíme potvrdiť citátom paragrafu 3 Vyhlášky 74/96 Z.z. : princíp oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach vyplýva priamo z prístupu európskeho práva k výrobe, resp. montáži a k výkonu súvisiacich činností na zariadeniach s osobitným rizikom. Povinnosť preukazovať odbornú spôsobilosť oprávnením sa vzťahuje na subjekt, ktorý priamo vykonáva činnosť na vyhradených technických zariadeniach, nerozlišuje sa pritom vykonanie činnosti pre vlastnú potrebu alebo dodávateľsky. 

CENNÍK REVÍZIÍ ODBORNÝCH PREHLIADOK:

OPAKOVANÁ VONKAJŠIA PREHLIADKA TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH

1. do objemu 200 lit. 
2. od 200 do 800 lit. 
3. od 800 do 1 500 lit. 
4. od 1 500 do 5 000 lit. 
5. od 5 000 lit. vyššie 
551,- Sk
670,- Sk
774,- Sk
850,- Sk
948,- Sk
VNÚTORNÁ PREHLIADKA TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH
6. do objemu 200 lit. 
7. od 200 do 800 lit. 
8. od 800 do 1 500 lit. 
9. od 1 500 do 5 000 lit. 
10. od 5 000 lit. a vyššie 
981,- Sk
1 096,- Sk
1 239,- Sk
1 413,- Sk
2 090,- Sk
SKÚŠKA TESNOSTI TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH
11. do objemu 200 lit. 
12. od 200 do 800 lit. 
13. od 800 do 1 500 lit. 
14. od 1 500 do 5 000 lit. 
15. od 5 000 lit. a vyššie 
950,- Sk
1 179,- Sk
1 166,- Sk
1 298,- Sk
1 487,- Sk
TLAKOVÁ SKÚŠKA TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH 

16. do objemu 200 lit 
17. od 200 do 800 lit. 
18. od 800 do 1 500 lit. 
19. od 1 500 do 5 000 lit. 
20. od 5 000 lit a vyššie 

21. a.) preškolenie a vydanie osvedčenia obsluhe 
tlakových nádob stabilných konané 1 x 
za 3 roky v zmysle STN 690012 čl. 7 prílohy 

21. b.) Vyškolenie obsluhy tlakových nádob 

1 102,- Sk
1 254,- Sk
1 515,- Sk
1 646,- Sk
1 777,- Sk


1 085,- Sk
1 085,- Sk
OPAKOVANÁ VONKAJŠIA PREHLIADKA STREDNOTLAKÉHO PARNÉHO KOTLA
22. o výhrevnej plocha 30 m2 
23. od 30 m2 do 60 m2 
24. od 60 m2 do 140 m2 
25. o výhrevnej ploche nad 140 m2 
673,- Sk
795,- Sk
925,- Sk
1 089,- Sk
VNÚTORNÁ PREHLIADKA STREDNOTLAKÉHO PARNÉHO KOTLA
26. o výhrevnej ploche do 30 m2 
27. od 30 m2 do 60 m2 
28. od 60 m2 do 140 m2 
29. o výhrevnej ploche nad 140 m2 
782,- Sk
957,- Sk
1 010,- Sk
1 318,- Sk
SKÚŠKA TESNOSTI STREDNOTLAKÉHO PARNÉHO KOTLA
30. o výhrevnej ploche do 30 m2 
31. od 30 m2 do 60 m2 
32. od 60 m2 do 140 m2 
33. o výhrevnej ploche nad 140 m2 
736,- Sk
876,- Sk
1 010,- Sk
1 149,- Sk
TLAKOVÁ SKÚŠKA STREDNOTLAKÉHO PARNÉHO KOTLA 

34. o výhrevnej ploche do 30 m2 
35. od 30 m2 do 60 m2 
36. od 60 m2 do 140 m2 
37. o výhrevnej ploche nad 140 m2 
38. vyškolenie pracovníka na kuričské skúšky 

39. preskúšanie pracovníka pred kuričskými
skúškami, periodické preskúšanie kuriča
1x za 3 roky v zmysle STN 070710, čl.141 písm."F" 

688,- Sk
850,- Sk
1 010,- Sk
1 209,- Sk
1 260,- Sk


1 260,- Sk
OPAKOVANÁ VONKAJŠIA PREHLIADKA NÍZKOTLAKÝCH KOTLOV

40. o výkone od 50 kW 
41. od 250 kW do 500 kW 
42. od 500 kW do 2 MW 
43. od 2 MW inštalovaného výkonu vyššie 

44. zaškolenie pracovníka obsluhujúceho nízkotlakú kotolňu 

45. preskúšanie a vydanie osvedčenia kuričovi obsluhujúceho kotolňu - kotly do 100 kW, opakované preskúšanie nad 100 kW 

606,- Sk
714,- Sk
904,- Sk
1 018,- Sk
1 260,- Sk

1 260,- Sk
VNÚTORNÁ PREHLIADKA NÍZKOTLAKÝCH KOTLOV
46. nad 100 kW  957,- Sk
TLAKOVÁ SKÚŠKA NÍZKOTLAKÝCH KOTLOV

51. nad 100 kW

52. Generálna oprava poistných ventilov,
nastavenie 67% z ceny nového a vydanie osvedčenia

849,- Sk