Rozšírenie činnosti v regióne

Pre firmy i domácnosť

  • čistenie kanalizačných odpadov

  • čistenie mramorových a kameninových fasád
  • tepovanie kobercov
  • úprava bazénových vôd

Pre domácnosti

  • Poradenstvo a predaj koncentrátov určených na odtraňovanie nánosov z vykurovacích sústav a kanalizačných odpadov
  • Kúrenárske a vodoinštalačné práce
  • Návrh a realizácia systémov na využitie netradičných zdrojov energie a vody (solárna energia, recyklácia dažďovej vody, malé biologické čističky odpadových vôd a pod.

Nepotrebujeme energiu ale služby

V bytoch a rodinných domoch (t.j. v domácnostiach) sa spotrebuje pomerne velké množstvo energie (približne 30% z celkovej spotreby energie). Je dobre známe, že prevažná časť spotrebovanej energie sa získavá z fosilných palív či jadrových elektrární, čo je z hladiska životného prostredia značne nepriaznivé. Je celkom jasné, že nepotrebujeme energiu ako takú - potrebujeme "služby", ktoré nám energia poskytuje, t.j. teplo a svetlo v byte, chladno v chladničke, fungujúce domáce spotrebiče atď. Môžme diskutovať o tom, aké minimálne množstvo energie je na zaistenie chodu domácnosti potrebné, ako ju znížiť a pri tom zachovať (alebo dokonca zvýšiť) komfort bývania.


 

ENALSA

Firma Energo-Ch.M. dodáva systém Enalsa, ktorý môže ušetriť až 75% energie vynaloženej na kúrenie alebo ohrev TÚV ( teplej úžitkovej vody ). Systém je postavený na princípe kumulovania solárnej energie v geotermálnom zásobníku. Výrobok je vyrábaný vo Francúzku, podlieha normám EÚ. Vďaka svojej nízkej hlučnosti vyhovuje aj novému testu CETIAT.