Chémia pre odstraňovanie nánosov z energetických zariadení:

1.    Všeobecne:

V odbornej literatúre sa uvádza medzná doba, pokiaľ sa technologický systém nezanesie vodným kameňom, resp.inými usadeninami, i pri upravenej vode na 4-6 rokov. Z tohto dôvodu je v každom prípade nutné zo systému nánosy odstrániť. Usadeniny totiž nespôsobujú len tepelné straty, ale vytvárajú priame riziká deštrukcie konštrukčného materiálu.

Nánosy sa odstraňujú chemickou cestou, pričom nerozpustné formy sa modifikujú na rozpustné pomocou modifikačných látok. Koncentrácia rozpúšťacieho roztoku je síce na dolnej hranici, čím sa predĺži  reakčná rýchlosť, ale v spolupôsobení so zmesnými inhibítormi účinne ochráni konštrukčný materiál. Po čistení je vhodné alkalickou vývarovkou systémy na pasivovať/vytvoriť ochrannú magnetitovú vrstvu/ a tým chrániť pred vplyvom korózneho poškodenia kyslíkom rozpusteným v napájacom médiu.

 

2.    Používanie prípravkov:

Rozpúšťanie nánosov sa prevádza pomocou rady ECH1-4, pričom konkrétny produkt je nutné vybrať vzhľadom na charakter nánosu, druh konštrukčného materiálu a vek čisteného zariadenia. Prípravok ECH-5 slúči na odmastnenie sústavy ústredného vykurovania, pokiaľ sme vyčistili zdroj tepla/kotol/ a prípravok ECH-6 slúži na alkalickú vývarovku čisteného energetického zdroja. Zbytkovú chemikálie ECH-1,3 a 4 je možné neutralizovať pomocou zbytku ECH-5, resp. 6, alebo použiť neutralizátor. Na meranie hodnoty pH pri neutralizácii sa použije testér pH. Po odstránení nánosov  je vhodné sústavu ústredného kúrenia naplniť vodou s prídavkom prípravku DK-1. Stabilizačné chemikálie tlmia prípadnú tvrdosť, ktorá sa dostane do sústavy, čo v praxi znamená, že nedochádza k vzniku  daľších nánosov v budúcnosti a účinne chránia konštrukčný materiál energetickej sústavy pred vznikom korózie, pretože posúvajú pH obehovej vody do alkalickej oblasti a odstraňujú kyslík rozpustený vo vode.

1.    Zásady používania chemických prípravkov:

Chemické prípravky sú roztoky chemických látok, pri ktorých je vždy dôležité riadiť sa návodom na použitie, dodržiavať zásady skladovania a používanie ochranných pracovných pomôcok. Tak isto je dôležité používať len prípravky v záručnej lehote.