Lehoty a garancie

1. Sústava je po vyčistení uvedená našimi pracovníkmi do pôvodného stavu a za asistencie obsluhy je vykonaná kurenárska skúška systému. Pokiaľ sa čistením zmenili parametre nastavenia regulačných prvkov, tie sú nastavené podľa požiadaviek odberateľa alebo kurenárskych tabuliek. Pokiaľ sa plánuje montáž termoregulačných ventilov do uvedených sústav, je ich vyčistenie pred tým operácia, ktorú priamo doporučujeme.

2. Naša firma neúčtuje zvlášť pomocné práce, ktoré vykonajú naši pracovníci pri poskytovaní služby. Naopak, sme pripravení zasiahnuť v prípade havárie, keďže naši pracovníci sú vybavení a schopní previesť základné zváračské a vodárenské úkony, pokiaľ sa nedostaví havarijná čata odberateľa.

3. Účinnosť nami prevedeného čistenia je 80-95 %. Firma, nemala doteraz žiadnu reklamáciu na kvalitu vykonaných prác.
V prípade záujmu sme pripravení navrhnúť Vám,že v dôsledku havárie z dôvodu upchatia Vašich energetických systémov nánosmi sme ochotní bez príplatku odstrániť príčiny havárie a nastúpiť do 96 hodín od jej nahlásenia. Tento návrh sa netýka len systémov, ktoré by sme čistili, ale všetkých energetických systémov objednávateľa. 

4. Záruka za nami vykonané práce je jeden rok, a týka sa všetkých skrytých vád, na ktoré objednávateľ príde v záručnej dobe. Pod skrytými vadami myslíme časti systému, kde nebude nános odstránený v rozsahu, ktorý garantujeme.
Objednávateľ je však povinný dodržiavať znenie príslušných noriem záväzných pre prevádzkovanie čistených sústav.

5. Termín realizácie dodržíme v prípade, že naša cenová ponuka bude úspešná. Spoluprácu si vždy predstavujeme ako dlhodobý a obojstranne výhodný vzťah odberateľa s dodávateľom, kedy sa k už čisteným, ale i doteraz nečisteným zariadeniam vraciame a optimalizujeme režim i spôsob odstraňovania nánosov, tak, aby zariadenia pracovali bez rizík ich deštrukcie, a odstraňovanie nánosov bolo čo najlacnejšie. Tieto snahy však vieme uplatniť len pri pochopení ich výhodnosti na strane odberateľa. Tak isto je pre nás samozrejmé, že náš zákazník má prednostné právo na naše služby v prípade havárie systémov v dôsledku zanesenia sústav.

 

 

(späť)