Chémia pre domáce bazény.

1.    Všeobecne:

Kúpanie vo vlastnom bazéne sa  stáva v posledných rokoch dostupné pre množstvo vlastníkov rodinných domov a zákazníkov rekreačných zariadení. Plávanie a kúpanie je veľmi zdravé, avšak len za podmienky, že voda je hygienicky nezávadná. V praxi to znamená, že bazénová voda musí spĺňať v mikrobiologických aspektoch rovnaké podmienky, ako voda pitná. Ďaľšou požiadavkou je vizuálna čistota vody. Súčasťou veľkých bazénov sú technologické prvky úpravy vody, ktorých inštalácia v bazénoch o objeme 10-60 m3 je finančne neadekvátna, preto sa naša firma rozhodla prísť na trh s jednoduchou sadou chemických prípravkov vlastnej výroby, prípadne výrobkov firmy THOR, ktoré zabezpečia mikrobiologickú a senzorickú kvalitu bazénovej vody počas celej  sezóny.

2.    Používanie prípravkov:

A, Princíp:

V zásade je potrebné sledovať a upravovať vodu z hľadiska týchto princípov:

-dezinfekcia vody:

Pokiaľ napúšťame bazén z iného zdroja, ako je vodovodná sieť, je potrebné vodu dezinfikovať i pri napúšťaní bazénu, v iných prípadoch postačí udržiavať hodnotu aktívneho chlóru v rozmedzí hodnôt 0,3-0,5 mg/l. Tieto hodnoty udržíme dávkovaním prípravku Antibakter, resp. chlórovými tabletami. Pokiaľ po dávkovaní zistíme, že sme maximálnu hodnotu prekročili, môžeme znížiť koncentráciu aktívneho chlóru pomocou prípravku Antichlór.

-mikrobiologická stabilita vody:

V čase zvýšenej slnečnej aktivity môže dochádzať k vzniku rias, a tým i neželanému zelenému, resp. hnedému sfarbeniu a zapáchaniu vody. Tomuto javu sa vyhneme dávkovaním prípravku Antirias, resp. používaním multifunkčných tabliet.

-senzorické a fyzikálnochemické vlastnosti vody:

Aby voda v bazéne mala želanú čírosť, a spomenuté dezinfekčné prípravky fungovali spoľahlivo, je potrebné dodržiavať tieto zásady:

  1. pH: hodnota pH závisí od koncentrácie vodíkových katiónov. Voda z nízkym pH je acidická, voda s vysokým pH alkalická. Bazénovú vodu je potrebné udržiavať v rozmedzí hodnôt pH 6,8-7,4 pomocou prípravkov Antiacid Antialkal. Tieto hodnoty sú optimálne pre správnu dezinfekciu, zabránenie vzniku rias a koaguláciu mechanických nečistôt pomocou prípravku Antizákal.  Tento prípravok pri správnej hodnote pH/nie väčšej ako 7,2-7,4/ tvorí s nečistotami zhluky, ktoré klesajú ku dnu a dajú sa vysať bazénovým vysavačom, resp.sa zachytia na mechanickom filtry.
  2. tvrdosť vody: tvrdosť vody spôsobuje vysoká koncentrácia vápnika a horčíka vo vode. V prípade vysokej tvrdosti, resp. vysokej koncentrácii železa a mangánu vo vode/čo sa prejaví hnedým sfarbením/ alebo medi/zeleným sfarbením/ je potrebné dávkovať do vody prípravok Antifarb.

2. Meranie:

Hodnoty pH, celkovú tvrdosť a koncentráciu aktívneho chlóru zmeriame pomocou príslušných testérov. Testovacie papieriky, resp. roztoky indikujú príslušné hodnoty zmenou sfarbenia, ktorú je potrebné porovnať s vyznačenou škálou.

 

3.    Udržiavanie čistoty bazénových stien:

Steny bazéna je potrebné vyčistiť na začiatku sezóny, po jej ukončení pred zazimovaním, ako i počas prevádzky, pokiaľ sa na okrajoch vytvoria mastné povlaky. K tomuto účelu je vhodné použiť prípravok Antišpina.

 

4.    Zásady používania chemických prípravkov:

Chemické prípravky sú roztoky chemických látok, pri ktorých je vždy dôležité riadiť sa návodom na použitie, dodržiavať zásady skladovania a používanie ochranných pracovných pomôcok. Tak isto je dôležité používať len prípravky v záručnej lehote.